Сервиз и общи условия

Сервизно обслужване

Предлагаме гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване, както и обслужване и на база абонамент.
За повече информация за различните региони на България, моля да ни потърсите по телефон или e-mail.

Общи гаранционни условия

 1. Сервизното обслужване в гаранционния период включва отстраняване на фабрични дефекти чрез ремонт или подмяна на възли и детайли, като безплатни са частите и труда, а Клиентът следва да заплати стойността на посещението на техника, съгласно действащите тарифи на сервиза.
 2. Гаранцията не включва повреди и смущения в работата, дължащи се на:
  * Форсмажорни обстоятелства, обект на застраховане, като например наводнения, земетресения, пожари и др.
  * Небрежност и невнимание при употреба на уреда,  поради ремонт и поддръжка от неупълномощени или     неквалифицирани лица; при повреди, възникнали при превоза или други обстоятелства, които не могат да бъдат определени като конструктивни или фабрични дефекти;
  * Изменен, унищожен или липсващ фабричен номер, или паспорт на уреда, доказващи гаранционния срок;
  * Разпломбиране на уреда или отделни негови възли от купувача преди изтичане на гаранционния срок;
  * Бутоните, ключовете, частите от пластмаса, стъкло и всички подвижни части не се покриват от гаранцията, освен в случаите, когато се докаже, че се отнася за фабричен дефект;
  * В случаите, когато уредът не е използван по предназначението му;
  * Неправилно функциониране на комуникациите (енергия, вода, вентилация и др.) към уредите;
  * Дефекти причинени от злоумишлено действие на трети лица;
  * Дефекти причинени от използване на некачествени и/или в неподходящо количество продукти и консумативи по време на експлоатация на уредите, както и причинени от замърсявания с прах, варовик, мазнини и др.;
  * Дефекти причинени поради неправилна експлоатация на уредите, свързано с неизпълнение и/или  непознаване на инструкциите за експлоатация дадени от производителя.
 3. В случай че сервизен техник бъде повикан без нужда, клиентът дължи заплащане на стойността на посещението.

Сервизен техник за вашия район: обадете ни се за повече информация.